Kokemusta kuntoarvioihin

Kuntoarvioita tehdään kiinteistön arvon säilyttämiseksi. Siksi ne vaativat taakseen kokeneen ammattilaisen. Asiantuntijapalvelut Lukkarilla on vuosikymmenen kokemus kaikkien rakennustyyppien kunnon arvioinnista.

Kuntoarviot

Kuntoarviopalveluun kuuluu:

  • Kuntoarvio suoritetaan KH-kortiston malliohjeita soveltaen (asuintaloilla oma ja liike- ja palvelurakennuksilla oma)
  • Tarkastus tehdään silmämääräisesti ja kokemusperäisesti
  • Tarkastuksen suorittavaan työryhmään kuuluu vähintään kolme henkeä (LVI-asiantuntija, sähköasiantuntija ja rakennustekninen asiantuntija), jotka tarkastelevat omaa osa-aluettaan
  • Raportointi tapahtuu järjestelmäkohtaisesti, sisältäen peruskuvauksen järjestelmästä, havainnot järjestelmästä ja korjaustoimenpide-ehdotukset budjettihintoineen
  • Energiataloutta tarkastellaan kulutuslukemien valossa ja ominaiskulutusta verrataan vastaavanlaisten rakennusten keskiarvokulutuksiin
  • Kuntoarvio voidaan tehdä kiinteistön omistajan haluamaan kiinteistönhallintaohjelmaan (yleensä huoltokirjaohjelmissa on osio myös kuntoarviolle) tai kuntoarviosta voidaan syöttää vain esimerkiksi PTS-tiedot kiinteistöhallintaohjelmaan
  • Lisäpalveluna on mahdollista saada tarkat detaljitiedot koneista ja laitteista (ei sisälly peruskuntoarvioon)
  • Kuntoarvio on ennen kaikkea työkalu kiinteistön arvon säilyttämiseksi PTS-taulukon avulla

Työkalut kiinteistön arvon säilyttämiseen

Peruskuntoarviot

Kuntotutkimukset (putki ja ilma)

Energiakatselmukset