Säästöä energiakustannuksiin

Energiatehokkuuteen ohjaavat paitsi EU-direktiivit myös taloudellinen etu säästetyissä energiakuluissa. Asiantuntijapalvelut Lukkarilla on vuosikymmenen kokemus energiakatselmuksissa. Kehittämämme toimintamalli löytää kiinteistöjen vuodot kustannustehokkasti.

Energiakatselmus

  • Energiakatselmukset
  • ETE (rakennusten erillinen energiatodistus)
  • EU:n ministerineuvosto on hyväksynyt direktiivin, jonka tarkoitus on parantaa rakennusten energiatehokkuutta (www.ktm.fi). Direktiivi tulee Suomessa voimaan v. 2006 alussa ja siirtymä aika on vuoteen v. 2009. Uusi direktiivi koskee käytännössä kaikkia asuinrakennuksia ja suurinta osaa muitakin rakennuksia. Rakennusta myytäessä tai vuokrattaessa on esitettävä alle 10 vuotta vanha energiatodistus
  • Asuinrakennukselle suoritettava energiakatselmus voi olla yksi tapa hankkia energiatodistus. Energiakatselmuksen avulla järkevästi toteutetut säästötoimenpiteet pienentävät energiankulutusta ja sitä kautta kustannuksia. Energiakatselmuksiin on mahdollista hakea tukea kaupungilta (asuintalot) tai TE-keskuksilta
  • Olemme suorittaneet perinteisten Motivan mallin mukaisten kiinteistökatselmusten lisäksi useita kymmeniä asuinrakennusten energiakatselmuksia ja kehittäneet toimivan ja tehokkaan konseptin katselmusten toteuttamiseksi.
  • Mikäli tarvitsette tarjousta energiakatselmuksista tai Teillä heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen, ottakaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, faksilla tai vaikka kirjeitse

 

 

Työkalut kiinteistön arvon säilyttämiseen

Peruskuntoarviot

Kuntotutkimukset (putki ja ilma)

Energiakatselmukset